TU ESCUELA DE SURF EN ZARAUTZ


IniciacióTemprada baixa (Octubre - Maig)


Temps 1 persona 2 persones 3 persones 4-6 persones 7-12 persones Grup més de 12 persones
1 hora 45€ 35€ 25€ 20€ 18€ 15€
1.5 hores 65€ 50€ 40€ 30€ 25€ 20€
2 hores 80€ 60€ 50€ 40€ 35€ 30€
3 hores 110€ 85€ 65€ 55€ 50€ 45€
4 hores 135€ 110€ 75€ 65€ 60€ 55€
5 hores 155€ 125€ 85€ 75€ 70€ 65€
7.5 hores 210€ 165€ 120€ 105€ 100€ 95€
10 hores 260€ 200€ 150€ 135€ 130€ 125€
12 hores 300€ 220€ 170€ 155€ 150€ 145€
15 hores 360€ 250€ 200€ 185€ 180€ 175€


Temporada alta (Juny - Setembre)


Temps 1 persona 2 persones 3 persones 4-6 persones 7-12 persones Grup més de 12 persones
1 hora 50€ 40€ 30€ 25€ 20€ 15€
1.5 hores 80€ 60€ 45€ 35€ 30€ 25€
2 hores 95€ 75€ 55€ 45€ 40€ 35€
3 hores 130€ 100€ 75€ 60€ 55€ 50€
4 hores 165€ 125€ 95€ 70€ 65€ 60€
5 hores 200€ 145€ 110€ 80€ 75€ 70€
7.5 hores 275€ 195€ 150€ 115€ 110€ 105€
10 hores 345€ 245€ 185€ 145€ 140€ 135€
12 hores 390€ 275€ 205€ 165€ 160€ 155€
15 hores 465€ 320€ 235€ 195€ 190€ 185€